Medborgarförslag

Medborgarförslag till Sveriges riksdag år 2014.

Landsbygdsministern bad mig via sekreteraren att skicka det till Hav- och Vattenmyndigheten och ärendet somnade in.

Not: Skrivelsen har återinlämnats till Näringsdepartementet 2019

Bakgrund till Medborgarförslaget

Förslaget