Mitt CV

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Mitt / My CV

 "CV" är en förkortning av "curriculum vitae" som betyder beskrivning av livet, på latin. 

Här är mitt CV, som nog inte skulle ge något jobb i Kungliga huvudstaden. Jag kan visa CV:n nu när det visar sig att riksdagen inte längre kan tyda Torneälvens tecken jag menar Tornedalingarnas, åtminstone de gamlas, önskan om att staten borde avstå Kungens urgamla påstådda 1500-tals rätt att laxen är hans, till förmån för de Tornedalska mantalsägarna. Där väylä är som djupast går gränsen mellan den svenske kungen och den finske presidenten och den är helig för där simmar nämligen kungens silverglänsande laxar uppför väylä till tre rikes rösen på vårarna för att leka, fåran kallas Kungsådran/Kungens ven.

Denna rätt har svenska staten, den ryske tsaren och sedermera den finska staten undantagit från  vattnenägarna som normalt har fiskerätt på sina egna vatten och kan fiska all annan fisk men inte fisken med det röda köttet. Det skeppades tunnor med Torneälv lax med båt och senare med järnväg till Kungliga huvudstaden och det sägs att inkomsterna av laxförsäljningen har bekostat Svenska Akademins verksamhet i närmare 100 år.

Sveriges riksdag anser nu år 2019 det helt ok att förmyndarskapet nu fortsätter och laxen förvaltas av statlig myndighet, Hav- och vattenmyndigheten (tidigare Fiskeriverket), som säljer laxfiskekort och sedan fördelar ut inkomsterna i förhållande till hur mycket vattenareal resp bys mantalsägare innehar av älven. Eftersom vattenägarna i alla övriga svenska älvar har fiskerätten på lax så måste det finnas en annan gammal bakomliggande orsak till att undantagen finns kvar i Torneälven nämligen Tornedalingens svårighet att i äldre tider hävda sig mot statliga myndigheter med sitt ärvda hemspråk.

När nu riksdagen gett Tornedalingarnas hemspråk minoritetsstatus borde man i självrannsakan rensa i lagar och förordningar som också eliminerar följderna av det språkliga förtrycket. 

/ sa Saariländaren 


For visitors with Swedish/Meänkieli mother tongue

For visitors with other mother tongue