Domslut

Anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen i Norrbottens län. Avslag och överklagan till Mark- och Miljödomstolen i Umeå.

Bakgrund 

Domslut