Laxfiskets historia

Laxfiskets historia i Torne älv

Hälsingelagen gav ett mycket klart uttryck för denna allmänna tankegång att fisket utgjorde tillbehör till jordegendom. Lagen uttalade direkt principen  "den äger vatten, som äger land'. det har bedömts såsom osannolikt, för att icke säga otänkbart att det på 1300-1400 talen skulle ha förelegat en kronans särskilda laxfiskerätt i Torneälven. I beslut tagna 1328 och 1340 framgår att intäktsrätten principiellt förklarades vara fri. Att sedan bönderna fått betala skatt till kronan är en helt anna sak.

Jag vill med denna hemsida påminna om en av de oförrätter som drabbat och fortfarande drabbar jordägarna utefter nedre Torne älv och sidan kommer förhoppningsvis att bestå tills svenska riksdagen avstått från laxfiskerätten.

Denna laxfiskerätt har svenska staten av någon besynnerlig anledning krampaktigt försvarat i århundraden.

Läs mera om historiken och mitt mödosamma arbete med att påverka statsapparaten.