Vitsaniemi Byastämman

Byastämman i Vitsaniemi

Byastämman var byns enväldiga styrelse. Den utgjordes av de självägande bönderna med byaåldermannen i spetsen. Såtillvida var den demokratisk, varje jordägare hade inflytande, men massan av tjänstefolk, inhysingar och egendomslösa stod utanför. På byastämman reglerades arbetet och livet i byn. Eftersom en åker på några tunnland kunde vara splittrad på ett dussin jordägare var byastämmans beslut en förutsättning för att man överhuvudtaget skullle kunna bedriva jordbruk. Detta skapade ett gemensamt ansvar och en stabilitet, men det kvävde individualisten. Nya brukningsmetoder, nya växtsorter, experiment, nej, det var inte lätt att övertyga byastämman om nymodigheter, bättre då att hålla sig till det som var gammalt och vant. 

Byamännen finns fortfarande kvar som institution och ägare av Vitsaniemi skifteslags samfällda egendom, mark, fiskerätt och byggnader.Jakträtten tillhör markägarna och älgjakten administreras och brukas av Vitsaniemi jaktklubb. 1998 bildades en modernare variant Vitsanieni skifteslags samfällighetsförening med syfte att förvalta de mantalssatta fastigheternas samfällda egendom som dock inte kan avyttras utan den gamla byastämmans beslut. Byastämman har kvar lagfarter på byggnader m.m. Denna byastämma och samfällighetsförening ska inte förväxlas med ideélla föreningen 'Vitsaniemi byaförening'.