Vitsaniemi Gårdshistorik

"Ursprungliga" gårdar i Vitsaniemi

Gårdar enligt första lantmäterikartan för Vitsaniemi upprättad 1648 (bör ej användas utan att kontrolleras) 

 

1      Hustru Margreta (Uddenbo)

 

2      Michell Michelsson(Uddenbo)

 

3      Jöns Jönsson(Barbagården,Sammeli), nuvarande Nr 1

 

4      Erich Olofsson(Anundigården, Huhtasaari,Svedjetun) nuvarande fast Nr 3

 

5      Iffwar Andersson(Heikinpieti), fortfarande Nr 5

 

1736-1778 Heikinpieti Pehr Hindersson

             1746-1756 Pehr Hindersson

1758-1773  Per Andersson

             1774-1778   Heikinpieti Pehr Andersson

         1786-1812  Heikinpieti Johan Pehrsson

 

6      Oloff Olofsson(Palovainio, Routovaara,Emanuelsson), fortfarande Nr 6

 

              1736-1778 Palovainio Pehr Anundsson  

              1746-1756 Pehr Anundsson

         1758-1773  Per Anundsson

1774-1778   Isaac Pehrsson

            1786-1812  Isaac Pehrsson

 

 

7      Nils Simonsson(Knuutigården, Björk), nuv Simugårds nr

1736-1778 Knuti Cnut Anundsson             1746-1756  Cnut Anundsson             1758-1773 Adam Cnutsson             1774-1778 Pehr Adamsson

             1786-1812 Pehr Adamsson