Vitsaniemi Historiska kartor

Vitsaniemi Historiska kartor över förrättningar, hemmansklyvningar, avsöndringar m.m.